Ochrona danych medycznych

 
Tytuł:Ochrona danych medycznych
Url:http://rodo.kadry-24.pl
Opis: 
 Jednym z najtrudniejszych jest ocena skutków na rzecz ochrony danych osobowych dodatkowo szacowanie niebezpieczeństwa utraty praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ocena skutków służy do realizacji opisu przetwarzania i zarządzania ryzykami wynikającymi z przetwarzania danych. Jest ważnym narzędziem pozwalającym na potwierdzenie zgodności, której nieobecność może być podstawą do nałożenia kar pieniężnych poprzez organ nadzorczy właściwy dla kraju członkowskiego UE. Na szkoleniu przewodniczący zapozna Państwa z nowymi wymaganiami wynikającymi z RODO. Przedstawi również wytyczne dotyczące oceny skutków na rzecz ochrony danych także oceny lub przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko opracowane przez Grupę Roboczą art Przeprowadzony zostanie również warsztat szacowania niebezpieczeństwa wraz z przykładami oraz procedurami.

 
This template downloaded form free website templates